Google Bard

Kiedy mówimy o sztucznej inteligencji (AI), na myśl przychodzą nam filmy science fiction, autonomiczne pojazdy i roboty. Ale w rzeczywistości, AI ma znacznie szersze zastosowanie i jest obecne w codziennym życiu - od rekomendacji produktów, które widzimy podczas zakupów online, do asystentów głosowych, takich jak Google Assistant, Alexa czy Siri. Jednym z najbardziej interesujących i dynamicznie rozwijających się obszarów AI jest rozwój chatbotów i narzędzi generowania tekstu.

 

W ostatnich latach Google, gigant technologiczny z siedzibą w Mountain View, skoncentrował swoje wysiłki na rozwoju Barda, innowacyjnego chatbota opartego na sztucznej inteligencji. Bard, pomimo że jest wciąż narzędziem eksperymentalnym, zrobił duże postępy od czasu swojego debiutu, i teraz jest dostępny w ponad 40 różnych językach, w tym w języku polskim.

Podczas tegorocznej konferencji Google I/O, firma ogłosiła, że Bard będzie dostępny dla użytkowników w ponad 180 krajach. W ostatniej aktualizacji, Google dodało 40 nowych języków, umożliwiając użytkownikom z całego świata interakcję z Bardem we własnym języku. Wraz z wprowadzeniem obsługi nowych języków, Bard stał się dostępny dla użytkowników w całej Europie, zwiększając swoje globalne zasięgi.

Aby rozpocząć rozmowę z Bardem, użytkownicy muszą odwiedzić stronę bard.google.com. Choć Bard jest nadal narzędziem eksperymentalnym, Google zapewnia, że będzie ciągle rozwijane i ulepszane, aby zapewnić dokładniejsze i poprawniejsze odpowiedzi.

Nowe funkcje Barda

Wraz z wprowadzeniem nowych języków, Bard wprowadził kilka nowych funkcji. Użytkownicy mogą teraz słuchać odpowiedzi Barda, co jest szczególnie przydatne przy nauce wymowy nowych słów lub słuchaniu wierszy, czy scenariuszy. Użytkownicy mogą również łatwo dostosować odpowiedzi Barda, zmieniając ton i styl wypowiedzi. Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w języku angielskim, ale wkrótce zostanie rozszerzona na inne języki.

Bard oferuje także możliwość przypinania, organizowania i edytowania rozmów. Ta funkcja pozwala użytkownikom łatwo wrócić do poprzednich rozmów i kontynuować je. Bard pozwala również na eksportowanie kodu Pythona do różnych narzędzi, nie tylko do Google Colab.

Najnowsza funkcja Barda, która pozwala na korzystanie z obrazów w promptach, jest obecnie dostępna tylko w języku angielskim, ale wkrótce zostanie rozszerzona na nowe języki.

Prywatność i bezpieczeństwo

Jednym z najważniejszych aspektów wprowadzania nowych technologii jest dbałość o prywatność i bezpieczeństwo użytkowników. Google zapewnia, że przestrzega tych zasad podczas rozwijania Barda. Firma konsultuje się z ekspertami, twórcami przepisów i organami regulacyjnymi, aby uwzględnić ich wątpliwości i sugestie.

Podczas korzystania z Barda, gromadzone są różne dane, takie jak rozmowy, lokalizacja, opinie oraz informacje o korzystaniu z usługi. Google daje użytkownikom kontrolę nad tym, jak długo ich dane są przechowywane. Domyślnie, dane są przechowywane przez okres do 18 miesięcy, ale użytkownicy mogą zmienić to ustawienie na 3 lub 36 miesięcy, a nawet całkowicie wyłączyć przechowywanie danych.

Sztuczna inteligencja Google Bard - w skrócie

  • Dostępność w wielu językach: BARD jest dostępny w ponad 40 językach, w tym w języku polskim, dzięki czemu może być używany przez użytkowników na całym świecie.
  • Słuchanie odpowiedzi: Ta nowa funkcja pozwala użytkownikom słuchać odpowiedzi BARDa, co jest szczególnie przydatne do nauki wymowy lub słuchania wierszy i scenariuszy.
  • Dostosowywanie tonu i stylu odpowiedzi: Użytkownicy mogą dostosować ton i styl odpowiedzi BARDa, aby lepiej pasowały do ich potrzeb.
  • Przypinanie, organizowanie i edytowanie rozmów: BARD oferuje funkcje, które ułatwiają zarządzanie rozmowami, takie jak przypinanie, zmiana nazw i kontynuowanie ostatnich rozmów.
  • Eksportowanie kodu: BARD pozwala użytkownikom na eksportowanie kodu Pythona do różnych narzędzi, nie tylko do Google Colab.
  • Korzystanie z obrazów w promptach: Ta funkcja pozwala na przesyłanie obrazów do BARDa, który analizuje je i tworzy odpowiedzi na ich podstawie.
  • Zaangażowanie w prywatność i bezpieczeństwo: Google zapewnia, że przestrzega zasad prywatności i bezpieczeństwa podczas rozwijania BARDa, gromadząc jedynie te dane, które są niezbędne, i dając użytkownikom kontrolę nad ich przechowywaniem.

 

Sprawdź inne artykuły